Afspraak maken (online)

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Afspraken kunt u telefonisch maken tussen 8.00 - 10.30 uur en tussen 11.00 - 12.00 uur.

Per afspraak wordt er 15 minuten gereserveerd. Als u meerdere klachten heeft, meldt u dit dan, zodat er meer tijd gereserveerd kan worden. Dit geldt ook als u met meerdere personen het spreekuur wil bezoeken. De assistente zal u aanvullende vragen stellen over de reden van spreekuur- of huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Online afspraak maken via MGN (MijnGezondheid.net).

Het is mogelijk om 24-uur per dag online een afspraak te maken bij uw huisarts.
Ook bij de praktijkondersteuner kan u online voor het jaarlijkse bloeddrukspreekuur CVRM een afspraak maken. Klik op MijnGezondheid.net.

Afspraak maken


Waarom wordt er naar de reden van de afspraak gevraagd door de assistente?

Voor u en ons kan dit verschillende voordelen hebben:

  • Er kan een inschatting gemaakt worden van het spoedeisende karakter van uw vraag of klacht.
  • Er kan overlegd worden over de duur van uw afspraak zodat het spreekuur beter gepland kan worden.
  • De assistente kan kleine problemen zelf oplossen of u advies geven. De assistente is hiervoor opgeleid.

Het kan zijn dat u de reden van uw afspraak liever niet doorgeeft. Uiteraard is dat geen probleem. Voor spoedgevallen is opgave van reden voor het consult wel vereist.