Wegblijftarief

Wegblijftarief

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat u niet kunt komen op een gemaakte afspraak. Als u ons dit tijdig laat weten is dat ook helemaal geen probleem.

Het gebeurt echter ook dat patiënten zonder bericht wegblijven van hun afspraak in onze praktijk. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen hanteren wij naar landelijke richtlijnen het zogeheten wegblijftarief.

Wat is het wegblijftarief?

Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die, zonder tijdig afzeggen, niet op hun afspraak verschijnen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. U krijgt een nota van de huisarts thuis gestuurd die u binnen 30 dagen dient te betalen. Het kan natuurlijk zijn dat er een speciale reden was waarom u verhinderd was. Mogelijk zullen de kosten dan niet op u verhaald worden. Indien u echter bij herhaling dergelijke redenen opgeeft behouden wij ons het recht voor om u het wegblijftarief voor alle gemiste afspraken in rekening te brengen.

Hoe hoog zijn de kosten?

Voor een consult bedraagt het wegblijftarief €18,00. Voor een dubbel consult bedraagt dit €25,00. Voor speciaal geplande verrichtingen gelden aparte tarieven.

Wat kan ik doen als ik verhinderd ben voor mijn afspraak?

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de assistente.
Of u kunt uw afspraak verwijderen of verplaatsen via uw portaal in MijnGezondheid.net.