Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.

U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. 

Dit kunt u doen door het onderstaande klachtenformulier in te vullen of door een formulier op de praktijk op te halen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt u klacht dan in behandeling. 

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen.


Klachtencommissie

Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
5473 RB HEESWIJK-DINTHER

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.  

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
www.klachtenhuisarts.nl

Klachtenformulier

- -